Základní kurzy

  • Metoda 111 – ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
  • Metoda 121 – obloukové svařování pod tavidlem
  • Metoda 135 – ruční obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG
  • Metoda 141 – ruční obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu – TIG
  • Metoda 131 – ruční obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu – MIG
  • Metoda 311 – ruční svařování kyslíko-acetylénovým plamenem
  • Metoda 912 – ruční pájení plamenem – tvrdé
  • Metoda 942 – ruční pájení plamenem – měkké

Délka 120–160 hodin

Kurz je zakončen závěrečným písemným testem, závěrečnou praktickou zkouškou pod dozorem zkušebního komisaře. Absolvent obdrží Osvědčení o základní zkoušce a Průkaz odborné kvalifikace svářeče.

Rekonstrukce

Po dobu rekonstrukce je svářečská škola dočasně uzavřena.